Ατομικές συνεδρίες

Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζητούν την βοήθεια ενός ειδικού ξεκινάνε με έναν κύκλο ατομικών συνεδριών. Από την πρώτη κιόλας συνεδρία μας αναφέρουν το αίτημά τους, τον λόγο που ζητούν δηλαδή βοήθεια. Ο θεραπευτής εστιάζει σε αυτό το αίτημα, κάνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με αυτό, και στην συνέχεια των συνεδριών επεξεργάζονται μαζί το συγκεκριμένο θέμα αλλά και άλλα θέματα που προκύπτουν.
Ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και να τα εκφράζει, ενώ παράλληλα συνειδητοποιεί τις δυσκολίες του. Επιπλέον, διερευνώνται εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των θεμάτων που τον αφορούν.
Στις ατομικές συνεδρίες επεξεργάζομαι τα θέματα των θεραπευόμενων με βάση την συστημική προσέγγιση οπότε επικεντρώνομαι στους λόγους για τους οποίους προκύπτει ένα πρόβλημα και στο πώς αυτό επιδρά στις σημαντικές σχέσεις του ατόμου.Η ατομική θεραπεία, όπως και κάθε άλλη μορφή ψυχοθεραπείας, διασφαλίζεται από το απόρρητο.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών κάθε ηλικίας, καθώς ζητήματα ή ερωτήματα μπορεί να προκύψουν σε κάθε φάση ζωής της οικογένειας.
Ο ρόλος των γονιών είναι όλο και πιο δύσκολος και απαιτητικός με βάση τις αυξημένες απαιτήσεις της ζωής.
Οι γονείς ανησυχούν συνεχώς για το αν μεγαλώνουν σωστά το παιδί τους και γι΄ αυτόν τον λόγο πολλοί από αυτούς αναζητούν την βοήθεια του ειδικού.
Καλούνται να διαχειριστούν θέματα που αφορούν την δική τους σχέση, την ευρύτερη οικογένεια αλλά και θέματα επαγγελματικής φύσεως.
Συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορα θέματα που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον του παιδιού, όπως η επιθετικότητα, ο εκφοβισμός, ή η μη προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.
Ο ειδικός μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν ή να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα διευκολύνουν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια αλλά και θα συμβάλουν στην υγιή συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών.
Τα πιο δύσκολα θέματα που έχουν να επεξεργαστούν οι γονείς είναι αυτά που αφορούν κάποιες αλλαγές στην ζωή της οικογένειας, όπως το διαζύγιο των γονιών, η μετακόμιση, το πένθος ή και κάποια αναπτυξιακά προβλήματα του παιδιού.
Στόχος είναι να βοηθηθούν οι γονείς, και άρα όλη η οικογένεια, έτσι ώστε τα μέλη της να μπορούν να αναπτυχθούν πνευματικά και συναισθηματικά σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.
Ένας γονιός μπορεί να έρθει για συμβουλευτική μόνος του ή/και με τον/την σύζυγο του.

Θεραπεία ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους αφορά ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια, είτε αυτά είναι σε γάμο, είτε όχι, έχοντας ή όχι παιδιά. Απευθύνεται στα μέλη του ζευγαριού που αισθάνονται ότι δεν λαμβάνουν ικανοποίηση από την σχέση τους και που κοινή τους επιθυμία είναι η βελτίωσή της.
Όπως έχω αναφέρει, σημαντικό κριτήριο στην εύρεση του κατάλληλου συντρόφου είναι το πρότυπο της συντροφικής σχέσης των δικών μας γονιών.
Οπότε η εμπειρία που έχει ο κάθε άνθρωπος για τη σχέση μέσα από την εμπειρία της πατρικής του οικογένειας, συχνά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί αργότερα τις δικές του προσωπικές σχέσεις.
Η θεραπεία ζεύγους προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για να εκφραστούν οι δυσκολίες, οι προβληματισμοί, οι διαφορετικές οπτικές, αλλά και οι επιθυμίες των δυο συντρόφων.
Στη θεραπεία ζεύγους προσκαλείται το ζευγάρι να αξιολογήσει την πορεία του μέχρι τώρα και να επανασχεδιάσει τη συνέχειά της.
Παράλληλα εξετάζονται τα μοτίβα που υπάρχουν στην επικοινωνία του ζευγαριού και τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν.
Πέρα από την συντροφική σχέση, μέσω της θεραπείας ζεύγους τα άτομα μπορούν να βοηθηθούν και σε θέματα που αφορούν τον ρόλο τους ως γονέα.

Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα σχέσεων μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους.
Ό,τι κάνει το κάθε μέλος της έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλη την οικογένεια.
Έτσι αν κάποιο μέλος βελτιώσει την συμπεριφορά του, αυτή η αλλαγή θα ωφελήσει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Μέσα σε μια οικογένεια υπάρχει συνήθως ένα μέλος που εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα (ψυχολογικό, πρόβλημα συμπεριφοράς, ψυχοσωματικό), ο ρόλος του θεραπευτή είναι να αναζητήσει το νόημα αυτού του συμπτώματος για όλη την οικογένεια.
Εφόσον το πρόβλημα το βιώνει όλη η οικογένεια προσκαλούνται όλα τα μέλη προς αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα μικρό παιδί που εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα και ο ρόλος μας είναι να μην εστιάσουμε σε εκείνο μόνο αλλά σε όλα τα μέλη της οικογένειας.
Ο θεραπευτής εφόσον προτείνει την οικογενειακή θεραπεία με βάση το πρόβλημα που εμφανίζεται, καλεί όλα τα μέλη του οικογενειακού συστήματος.
Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να έρθουν όλοι, μόνο όσοι το επιθυμούν.
Είναι στην ελεύθερη επιλογή του κάθε μέλους το αν θα συμμετέχει σε μία ή περισσότερες συνεδρίες.
Επίσης, η παρουσία δεν περιορίζεται απαραίτητα στα μέλη που ανήκουν στην πυρηνική οικογένεια (δηλαδή τους γονείς και τα παιδιά).
Καθώς η κάθε οικογένεια είναι μοναδική, μοναδικό είναι και το δίκτυο σχέσεων που διαθέτει.

Online συμβουλευτική

Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική (on line counseling) αξιοποιεί τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία για την παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας πέραν από την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο πρακτική.
Παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα έναντι άλλων μορφών συμβουλευτικής.
Εξυπηρετεί ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στο γραφείο του θεραπευτή είτε λόγω απόστασης είτε λόγω προγράμματος αλλά και λόγω διαφόρων θεμάτων υγείας.
Δεν υποκαθιστά όμως σε καμία περίπτωση την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο ψυχοθεραπεία.
Εξωλεκτικά μηνύματα (όπως στάση σώματος, τόνος φωνής, βλέμματα, κινήσεις) τόσο χρήσιμα στην ψυχοθεραπεία, ενδέχεται να χαθούν μέσα από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.
Μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά- υποστηρικτικά για μια σύντομη χρονική περίοδο σε μια πληθώρα θεμάτων.
Επιπλέον δεν ορίζεται ως κάποια μορφή ψυχοθεραπείας.
Επίσης δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπους που βιώνουν κάποια σοβαρή κρίση ή υποφέρουν από σοβαρή ψυχολογική διαταραχή. Σε αυτή την περίπτωση, συνίσταται να απευθυνθούν για άμεση ψυχοθεραπευτική ή /και ψυχιατρική υποστήριξη.
Οι ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας με την χρήση βιντεοτηλεφώνου μέσω διαδικτύου με την υποδομή που παρέχει το Skype έχουν διάρκεια 50’.
Διαδικασία: Ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμό βιντεοκλήσεων στο Skype.
Κατόπιν επικοινωνίας μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορίζεται ημέρα και ώρα διαδικτυακής συνάντησης.
Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει καταβάλει το ποσό στο λογαριασμό μου και να έχω λάβει ειδοποίηση πληρωμής 24 ώρες, πριν την καθορισμένη συνεδρία.
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται στον εξυπηρετούμενο σε στοιχεία που θα μου παρέχει.
Σε περίπτωση που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του/της, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα εκδοθεί ανώνυμα.
Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος / η έχει κλείσει συνεδρία μέσω βιντεοκλήσης, έχει προπληρώσει και αδυνατεί να επικοινωνήσει μαζί μου την συμφωνημένη ώρα, μπορεί να ορίσουμε νέο ραντεβού εφόσον με ειδοποιήσει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη τηλεφωνική συνεδρία.
Σε διαφορετική περίπτωση, χρεώνεται την συνεδρία ως γενόμενη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η Online Συμβουλευτική είναι το Skype, το οποίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων από τρίτους με υπαιτιότητα του πελάτη ή παρέμβαση από hackers ή internet providers ή αποστολή μηνυμάτων σε λανθασμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν φέρω καμία ευθύνη. Στην Online Συμβουλευτική όπως και στη θεραπεία στο γραφείο τηρείται ο κώδικας δεοντολογίας και βέβαια τηρείται το απόρρητο του πελάτη. Κατά την διάρκεια της Online Συμβουλευτικής, ο διάλογος μεταξύ εμού και του πελάτη, περιέχει προσωπικά δεδομένα τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ολόκληρου ή μέρους, αναφορά ή σύνοψη του υλικού αυτού χωρίς την έγγραφη άδεια μου.