Σχετικά με την Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιες ψυχολογικές δυσκολίες.


Μέσω της συζήτησης και της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου ο δεύτερος καταφέρνει να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα ή και να ξεπεράσει την κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει.
Μέσω της ψυχοθεραπείας τα άτομα κατορθώνουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να συνειδητοποιήσουν ποιες πτυχές τους τους επηρεάζουν αρνητικά.
Βοηθάει σημαντικά στην εκπλήρωση των προσδοκιών μας για προσωπική ανάπτυξη κι αυτο-βελτίωση και προσφέρει μια βοηθητική εμπειρία στους ανθρώπους καθώς βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινής τους ζωής.
Επίσης, η ψυχοθεραπεία βοηθάει στην αντιμετώπιση και θεραπεία διαταραχών αλλά και στην επίλυση σοβαρών θεμάτων στις διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις.
Μέσα από την ψυχοθεραπεία μπορεί κάποιος να βοηθηθεί σχετικά με μια ευρεία γκάμα προβλημάτων όπως είναι: η κατάθλιψη, οι κρίσεις πανικού, το πένθος, οι συναισθηματικές δυσκολίες και το άγχος.
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή, πρέπει να έχει μια αρκετά μακροχρόνια μεταπτυχιακή ειδίκευση σε μια από τις πολυπληθείς προσεγγίσεις.
Η προσέγγιση στην οποία έχω ειδικευτεί είναι η συστημική.

Συστημική Θεραπεία


Η Συστημική Θεραπεία είναι η εφαρμογή της Συστημικής θεωρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας.
Εμφανίστηκε την δεκαετία του ’40 και έστρεψε την ψυχολογική ματιά από το άτομο στο «όλον» και από τις προσωπικές ιδιότητες στις σχέσεις.
Ήταν μια διευρυμένη θεώρηση του ανθρώπου που εμπλούτισε την ατομική, ομαδική και οικογενειακή συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία.
Η Συστημική Θεωρία είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης της πραγματικότητας.
Σύμφωνα με την Συστημική προσέγγιση γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα, δηλαδή, ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια.
Η οικογένεια όπως και κάθε ζωντανό σύστημα, δεν είναι μια απλή σύναξη ατόμων, αλλά μια ενότητα, «ένα σύνολο» με τη δική του δομή, δικούς του κανόνες και στόχους.
Κατά συνέπεια και όλα τα άλλα συμπτώματα, δυσκολίες αλλά και αλλαγές που μπορεί να παρουσιάσει ένα άτομο στην προσωπική του πορεία και εξέλιξη είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τα σημαντικά συστήματα στα οποία ανήκει.